Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

​Wyroby zgodnie z REACH

Zwiń
X
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • ​Wyroby zgodnie z REACH


  Krzesło, stół, lampa, komputer, samochód, doniczka, piórnik, pudełko, tapeta, lalka, akumulator to tylko nieliczne przykłady wyrobów, które dokładnie tak samo jak substancje i mieszaniny chemiczne podlegają pod wymogi wynikające z rozporządzenia REACH. Badania i statystyki pokazują jednak, że właśnie producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów mają najmniejszą wiedzę na temat tego rozporządzenia i obowiązków jakie ono na nich nakłada.
  Zgodnie z REACH wyrób to przedmiot, który posiada określny kształt, formę, wzór i to co najważniejsze, wygląd decyduje o jego funkcjonalności w większym stopniu niż jego skład chemiczny. Nie ma znaczenia czy biurko wykonane jest z drewna, sklejki, metalu czy plastiku ale to aby było ono tak zaprojektowane aby dało się na nim pracować, położyć komputer, pisać itd. Zgodnie z wytycznymi wyroby dodatkowo możemy podzielić na te z zamierzonym uwalnianiem jakiś substancji/mieszanin lub bez, ale w praktyce (po wprowadzeniu takich terminów jak: substancja/mieszanina w opakowaniu czy substancja/mieszanina na matrycy) o takie wyroby z zamierzonym uwalnianiem dość trudno.
  Zgodnie z art. 7 rozporządzenia REACH substancje uwalniane z wyrobów w sposób zamierzony w ilości powyżej 1 tony/rok wymagają rejestracji. Rejestracje tą zobowiązani są wykonać ich producenci i importerzy o ile nie została ona już wykonana dla tej substancji w tym zastosowaniu przez innego, dowolnego rejestrującego.
  Wyroby są wszechobecne i mimo, iż pozornie mogłoby się wydawać że z racji swojej konstrukcji nie są dla nas niebezpieczne często zawierają w swoim składzie substancje stwarzające zagrożenie. Zgodnie z REACH wprowadzający do obrotu wyroby mają obowiązek monitorowania stężenia, tych uważanych za najbardziej niebezpieczne, substancji w swoich wyrobach. Każdy dostawca ma obowiązek informowania odbiorcy o substancjach SVHC* zawartych w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% wagowego (w przeliczeniu na całościową wagę wyrobu). REACH nie precyzuje dokładnie jak taka informacja miałaby wyglądać dlatego dostawcy mają prawo dopisać tą informacje do istniejących już dokumentów jak np. instrukcją obsługi wyrobu, deklaracja zgodności, karta jakości itp. lub opracować do tego celu nowy dokument. W informacji takiej, zgodnie z REACH musi być podana przynajmniej nazwa chemiczna substancji SVHC, której stężenie nakazuje wypełnianie tego obowiązku.
  Uwaga! W przypadku wyrobów złożonych każdy element należy traktować osobno, to znaczy w przypadku wprowadzania do obrotu lalki w sukience i butach stężenia substancji SVHC musimy osobno oszacować w lalce, sukience i butach.

  Dodatkowo jeśli wprowadzający do obrotu wyrób wprowadza rocznie substancji SVHC w wyrobach powyżej 1 tony to ma obowiązek zgłoszenia do Europejskiej Agencji Chemikaliów takiego wyrobu. Zgłoszenie to jest bezpłatne i należy je wykonać najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od włączenia danej substancji na listę kandydacką (listę substancji SVHC). Warto też wiedzieć o wyłączeniach z tego obowiązku bo można je w wielu sytuacjach zastosować. Powyższego zgłoszenia wykonywać nie musimy gdy:
  -można wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania (tj. możliwe jest wykazanie, że takie narażenie nie zdarza się na etapie użytkowania wyrobów i na etapie odpadu);
  lub
  - substancja została już zarejestrowana dla danego zastosowania (tj. zastosowanie substancji w wyrobie) przez inne przedsiębiorstwo;
  lub
  - producent lub importer wyprodukował lub importował wyroby wyłącznie przed umieszczeniem substancji na liście kandydackiej.
  Dodatkowo wytwórcy wyrobów mają obowiązek przestrzegania zakazów i ograniczeń wynikających z załącznika XVII REACH. W niektórych wypadkach producenci wyrobów będą mieli także obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie substancji z załącznika XIV do produkcji swojego wyrobu (o ile o zezwolenie takie nie postara się dostawca tej substancji). Z obowiązku uzyskiwania zezwoleń wyłączone jest natomiast samo zastosowanie wyrobu.


  *substancje SVHC – substancje wzbudzające szczególne obawy, czyli takie, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Wykaz substancji SVHC publikowany jest przez Europejską Agencję Chemikaliów na stronie internetowej: http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table i stanowi podstawę do konsultacji włączania tych substancji do załącznika XIV rozporządzenia REACH.
Pracuję...
X